Voor individuele deelnemers

Voor iedereen die zich vanuit de filosofie van de Broedplaats uitgenodigd voelt om mee te gaan.

Voor organisaties

‘Hoe meer men denkt dat bestaansrecht gebaseerd is op bezitten van weten, hoe lastiger het is de grens naar het nieuwe te verkennen’

Wilt u tijd en ruimte vrijmaken voor een thema in uw organisatie dan is de Broedplaats aan zee, in de bergen of in de woestijn een mogelijkheid. U kiest in overleg met ons de variant die passend is. De aanpak van de Broedplaats stemmen we af op de vraag van uw organisatie.

Tijd en ruimte om te ontmoeten blijft ook binnen deze Broedplaats een belangrijk vertrekpunt.
Het is vanuit ons concept niet de bedoeling om het programma van tevoren volledig vast te leggen. We kiezen bewust voor het ontstaan ter plekke. Inhoud wordt op het moment zelf door de deelnemers, ieder vanuit zijn eigen expertise, mede bepaald.
Maria en Marcelle begeleiden dit proces vanuit hun expertise.

Zo gaan we in november 2014 naar de Woestijn waarbij we al lopend coaching over individuele vragen en samenwerkingsvragen binnen maatschappen in een zorgondernemingen aanbieden....